Monday, September 3, 2018

Bahagian B Karangan Umum

Perasaan saling menyayangi dan hormat – menghormati sesama ahli keluarga dapat membentuk masyarakat penyayang.

Berikan pandangan anda tentang peranan ibu bapa dalam melahirkan individu yang penyayang.

Tugasan soalan:

1.       Calon perlu menulis tentang peranan ibu bapa dalam melahirkan individu yang penyayang.
2.       Calon mesti menulis tugasan tentang:
2.1      Peranan ibu bapa dalam melahirkan individu yang penyayang.
3.       Jangan mencampuradukkan peranan ibu bapa dengan pelbagai pihak
4.       Sekiranya calon menjelaskan sebab-sebab semangat sayang menyayangi dalam masyarakat semakin terhakis ditelan arus pemodenan negara, calon hanya layak untuk mendapat markah maksimum peringkat pencapaian minimum kerana tidak menepati kehendak soalan

Untuk memastikan karangan anda pada tahap cemerlang,

·          karangan anda perlu melebihi 350 patah perkataan
·          karangan anda perlu mempunyai tujuh perenggan atau melebihi tiga muka surat. Contohnya anda menulis perenggan pendahuluan dalam anggaran 70 patah perkataan, isi dalam anggaran 80 patah perkataan (80 X 5 isi = 400) dan penutup dalam anggaran 70 patah perkataan. Jadi, jumlah keseluruhan karangan anda ialah 500 patah perkataan dan memenuhi kehendak arahan soalan.


Pendahuluan

Dewasa ini, semakin hari, semangat sayang menyayangi dalam masyarakat semakin terhakis ditelan arus pemodenan negara.
        Semangat sayang menyayangi dalam masyarakat ialah sikap mengambil berat dan saling hormat menghormati dalam masyarakat.
        Masyarakat penyayang dapat dibentuk melalui persaan saling menyayangi dan menghormati sesama ahli keluarga.
        Ibu bapa mempunyai peranan besar dalam melahirkan individu yang penyayang yang dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang.


Isi-isi penting

Perenggan 1
        memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak.
        Kehidupan anak-anak harus diisi dengan kasih sayang daripada ibu bapa yang dapat mnyemai sikap penyayang dalam diri mereka.
        Kehadiran ibu bapa amat penting dalam tempoh anak-anak membesar.
        Kasih sayang yang dipupuk sejak kecil akan terus sebati dalam diri mereka seperti kata peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya.
        ibu bapa harus sedia melapangkan waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak.


Perenggan 2
        didikan agama juga perlu untuk melahirkan individu yang penyayang.
        mengajar anak-anak mereka mendalami ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
        amalan-amalan ini akan melembutkan hati dan mententeramkan jiwa serta melahirkan anak-anak yang bersahsiah mulia. Sifat ini yang akan menjadi darah daging dalam diri anak-anak dan mendorong mereka untuk berperilaku baik seterusnya sentiasa menyayangi keluarga.
        didikan agama yang secukupnya amat penting dalam melahirkan individu penyayang.Perenggan 3
        ibu bapa juga haruslah menunjukkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak mereka.
        Ibu bapa menjadi teladan kepada anak-anak mereka seperti kata peribahasa melayu, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi.
        anak-anak mencerminkan perwatakan orang tua mereka. Banyak nilai baik yang boleh ditunjukkan kepada anak-anak.
        Nilai-nilai baik ini akan menjadi ikutan kepada anak-anak.
        Semangat hormat menghormati dan amalan hidup berjiran membentuk sifat penyayang dalam diri anak-anak.


Perenggan 4
        keluarga yang stabil amat perlu bagi melahirkan individu yang penyayang.
        Ibu bapa mempunyai peranan besar dalam membentuk keluarga yang stabil saling menyayangi , hormat-menghormati dan cukup dari segi kewangan keluarga.
        memastikan hubungan kekeluargaan sesama ahli keluarga erat bagi melahirkan keluarga yang penyayang.


Perenggan 4
        Individu yang penyayang dapat dilahirkan melalui hubungan baik dengan masyarakat sekeliling.
        mendekatkan anak-anak dengan masyarakat setempat bagi mewujudkan hubungan baik dengan masyarakat.
        mengajak anak-anak untuk menyertai gotong-royong di kawasan tempat tinggal atau solat berjemaah di surau atau masjid. Hubungan silaturahim yang erat melahirkan individu yang penyayang.


Kesimpulan
        Konklusinya, ibu bapa berperanan besar dalam melahirkan individu yang penyayang.
        harus memainkan peranan mereka iaitu memberikan kasih saying, didikan agama yang secukupnya, menunjukkan nilai yang baik dan sebagainya kepada anak-anak untuk melahirkan individu yang penyayang yang akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera
        individu yang penyayang akan mewujudkan keluarga cemerlang seterusnya melahirkan bangsa terbilang.

Friday, August 31, 2018


Kehendak soalan :
1.    Calon perlu menjelaskan ciri-ciri bandar pintar di Malaysia.
2.    Calon mesti menjawab berdasarkan maklumat yang diberikan
- Taman Rekreasi Terancang
- Kemudahan Awam Moden
- Kecanggihan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Ambil perhatian bahawa:
1.    Sekiranya anda mengambil satu idea yang diberikan dan ditambah dengan isi yang lain, diterima. Akan diperiksa seperti biasa.
2.    Sekiranya anda hanya menghuraikan satu idea dan dikembangkan, jawapan masih diterima. Akan diperiksa seperti biasa.
3.    Sekiranya jumlah perkataan kurang 200 patah perkataan, karangan tidak boleh diberikan markah di peringkat cemerlang kerana huraian dianggap tidak berkembang.
4.    Sekiranya anda menulis idea lain selain yang terdapat dalam bahan rangsangan tetapi masih menyentuh tugasan soalan, anda hanya boleh menerima markah maksimum peringkat kepujian/25 markah.
5.    Sekiranya anda hanya tulis dua isi, diterima. Periksa seperti biasa.
6.    Sekiranya anda menambah idea lain, diterima tetapi tiada markah tambahan.

Monday, June 25, 2018Penasihat Sosiobudaya Kerajaan, Tan Sri Dr. Rais Yatim antara lain menjelaskan bahawa pada masa ini orang Melayu sudah hilang budaya dan warisannya. Tambah beliau, orang Melayu sudah hilang bahasanya. Mereka juga sudah hilang pelbagai aspek dalam budaya dan menjadi pak turut budaya barat.

Nokia E52 2.jpg

Isu tentang bahasa dan kecelaruan berbahasa yang dialami di negara ini ternyata bukan mudah untuk diselesaikan. Ia berkait rapat dengan osmosis budaya, keyakinan dan kerapuhan jati diri dalam kalangan masyarakat di Malaysia terutama golongan muda yang menganggap isu bahasa sangat remeh dan tidak perlu diperbesar-besarkan, sedangkan ia amat bermakna untuk mengangkat martabat bahasa, budaya dan nama negara.

Seorang penulis, Zaitul Azma Zainon Hamzah dalam Pelita Bahasa antara lain pernah menyebut dalam rencananya ‘Bahasa SMS menconteng bahasa standard’ bahawa keghairahan masyarakat kini terutamanya golongan remaja telah mengikis keupayaan bahasa rasmi negara untuk berada di tahap yang sepatutnya.

Kegilaan remaja dengan bahasa SMS, bertutur bercampur aduk antara bahasa sendiri dengan bahasa asing memburukkan keadaan dan menjejaskan imej bahasa sendiri. Malah, dalam rancangan-rancangan realiti televisyen yang berbahasa Melayu juga mengalami nasib yang sama seolah-olah bahasa Melayu tidak berperanan langsung.

Penulis yang berpengalaman mengajar subjek Bahasa Melayu selama 30 tahun dapat menyaksikan pelbagai ragam anak-anak murid dan bekas anak-anak murid apabila bertemu semula dengan penulis. Walaupun mendapat pangkat A dalam subjek tersebut dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) suatu masa dahulu, jika bertemu semula dan bertutur dalam bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayu mereka sudah mula tunggang-langgang, bercampur-aduk dengan istilah asing dan sebagainya.
Sikap pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Melayu hanya untuk mendapat seke­ping sijil sahaja tambah memburukkan keadaan. Selepas lulus atau mencapai kecemerlangan dalam subjek Bahasa Melayu, mereka mengabaikan bahasa Melayu.

Pernah berlaku seorang juri rancangan realiti televi­syen memberitahu penonton bahawa beliau menggunakan bahasa Inggeris ketika memberi komen kerana rancangan itu bukan hanya disaksikan oleh orang Melayu tetapi turut digemari oleh bangsa-bangsa lain di Malaysia.

Alasan ini tidak kukuh kerana semua bangsa boleh bertutur dalam bahasa Melayu di negara ini kerana subjek Bahasa Melayu wajib dipelajari oleh semua pelajar.

Kongres Budaya 2017 yang bakal diadakan 15 April nanti dijangka dapat merungkai pelbagai permasalahan tentang bahasa dan budaya di negara ini yang sedang meruncing. Perbincangan mesti dilakukan untuk mencapai kata sepakat bagaimana mahu mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu dalam arus pemodenan yang pesat, disertai kemasukan pelbagai teknologi dari luar, pertembungan budaya, bahasa dan sebagainya.

Usaha-usaha juga mesti dilakukan untuk melindungi budaya yang diwariskan sejak-temurun tanpa menolak kemasukan budaya luar. Pengaruh budaya luar dapat ditangkis dengan kemantapan jati diri dan budaya tempatan yang sudah lama berakar umbi dalam diri masyarakat negara ini.

Guru-guru turut memainkan peranan penting menaikkan imej bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sejak di tadika sampailah ke institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Tugas ini bukan hanya terletak di bahu guru subjek Bahasa Melayu sahaja, tetapi semua guru yang sewajarnya memahami kedudukan bahasa kita yang semakin terpinggir.

Masa depan bahasa Melayu bergantung kepada pengamal dan penuturnya. Bahasa Melayu akan mantap bukan sahaja kerana wujud pertuturan atau komunikasi dalam kalangan masyarakat, tetapi kualiti berbahasa itu lebih penting.

Sumber: Utusan Online


Sumber Gambar: By Asimzb - Own work, CC BY 3.0,

Friday, May 6, 2016


Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah penerokaan angkasa lepas dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Pembabitan Malaysia dalam bidang penerokaan angkasa lepas bermula pada awal 90-an sedangkan bidang tersebut telah diceburi lebih awal lagi oleh sesetengah negara lain. Pada mulanya rakyat Malaysia tertanya-tanya sama ada penglibatan dalam bidang angkasa lepas itu benar-benar berbaloi dengan kos tinggi yang dilaburkan. Walau bagaimanapun, persoalan itu telah terjawab apabila Malaysia diakui sebagai antara negara yang memiliki sistem komunikasi yang terbaik di dunia.

Belakangan ini, Malaysia terus mengorak langkah dalam bidang tersebut apabila melaksanakan program penghantaran angkasawan pertama ke angkasa lepas melalui kerjasama dengan beberapa buah negara lain. Pemilihan calon angkasawan pertama negara tidak menghadapi sebarang masalah kerana ramai peserta telah menawarkan diri untuk menyertainya. Calon-calonnya terdiri daripada pendidik, doktor, jurutera, saintis dan juruterbang. Kejayaan program ini memberikan impak yang besar kepada negara untuk terus maju dalam bidang penerokaan angkasa lepas. Melalui program ini juga, negara dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara yang sudah maju dalam bidang tersebut. Secara tidak langsung, kerjasama dengan negara-negara terbabit membolehkan rakyat Malaysia mencontohi cara mereka bekerja dalam bidang tersebut.

Masyarakat, yang pada suatu ketika dahulu ragu-ragu akan manfaat penerokaan angkasa lepas, kini menerima hakikat bahawa sistem komunikasi yang semakin canggih ialah hasil daripada penerokaan angkasa lepas. Kecanggihan sistem komunikasi ini, seperti penggunaan internet, telah menyebabkan bidang perniagaan dan pemasaran semakin meluas. Kita boleh mencontohi negara-negara maju yang menggunakan internet untuk tujuan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Selain itu, peluang pekerjaan dan perkhidmatan turut berkembang seiring dengan perkembangan sistem komunikasi ini.

Satu lagi bukti pembabitan Malaysia dalam bidang angkasa lepas ialah pelancaran tiga buah satelit ke angkasa lepas. Menerusi pelancaran satelit ini, sistem komunikasi negara terus berkembang maju yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Kerja-kerja pemetaan, pengawalan dan pemantauan alam sekitar dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui satelit. Sesungguhnya, kejayaan dalam penerokaan angkasa lepas ini bukan sahaja dapat memperluas bidang tersebut, tetapi turut memberikan suntikan dalam perkembangan bidang-bidang lain seperti pendidikan, penyelidikan, dan perubatan. Program penerokaan angkasa lepas ini mempunyai peluang cerah untuk berkembang pada masa hadapan. Oleh sebab itu, langkah yang sistematik harus diambil supaya suatu hari nanti Malaysia dapat melahirkan lebih banyak angkasawan bagi membuktikan kehebatan negara dalam bidang angkasa lepas.

                                                                                               Dipetik dan diubahsuaikan daripada
                                                                               'Meneroka Angkasa Lepas' oleh Haslin Ghafur,
                                                                                                         Utusan Malaysia, 26 Mei 2006

Rangka jawapan.


     Petikan membincangkan faedah-faedah (kebaikan-kebaikan) penerokaan angkasa lepas di Malaysia.

     Faedah-faedahnya ialah __________________________. Selain itu, _________________________. Seterusnya, _______________________________. Di samping itu ____________________________.  Selanjutnya, _________________. Selain itu, _______________________________.

     Cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas ialah ___________________________________. Selain itu, ___________________________________

     Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama bagi menyokong/meningkatkan (cadangan) _______________ (tajuk) agar ________________ (harapan).Contoh jawapan di sini.

Thursday, May 5, 2016

Baca Petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


SPM Kertas 2


Pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan pendidikan di negara kita kerana pendidikanlah yang akan menentukan hala tuju sesebuah negara. Menerusi pendidikan juga kita akan dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa, berkaliber dan kenal jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat murni kementerian ini menghadapi beberapa kekangan,antaranya termasuklah disiplin murid di sekolah-sekolah.

 Untuk mengatasi masalah ini, kementerian telah menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas Menangani Gejala Disiplin. Sehingga penghujung tahun 2004, sebanyak 250 pendapat awam diterima di samping ratusan aduan yang dikategorikan dalam masalah salah laku murid. Tindakan lain yang diambil oleh Kementerian Pelajaran adalah dengan membuka talian penting dan e-mel untuk mangsa buli dan keganasan di sekolah. Dengan cara ini, Kementerian Pelajaran akan mendapat maklumat tentang masalah disiplin dengan lebih tepat. Ibu bapa dan orang awam boleh membuat aduan tentang masalah disiplin. Selain itu , maklumat boleh disalurkan menerusi sistem pesanan ringkas (SMS) kepada pegawai yang bertanggungjawab.

Bagi menangani masalah disiplin yang berat, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan bantuan daripada polis. Sekiranya perlu, pihak polis dibenarkan untuk menahan murid yang berada di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. Kementerian Pelajaran telah mengingatkan pihak sekolah bahawa mereka boleh dikenakan tindakan tatatertib jika menyembunyikan kes disiplin yang berlaku di sekolah masing-masing. Hal ini demikian kerana Kementerian Pelajaran menerima laporan bahawa terdapat pihak pentadbir sekolah, terutamanya sekolah yang berstatus elit, cuba menutup kes disiplin di sekolah mereka.

 Sebenarnya masalah disiplin yang berlaku ini boleh ditangani menerusi prosedur yang sedia ada seperti mengenakan hukuman rotan, denda,gantung sekolah dan buang sekolah. Namun demikian, sebelum hukuman dikenakan, setiap kes itu mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu. Tindakan ini diambil supaya kita dapat berlaku adil kepada murid tersebut kerana ada murid yang melakukan kesalahan disiplin semata-mata kerana ingin akan perhatian dan mereka sebenarnya bukan penjenayah. Kita akui bahawa masa depan negara amat bergantung pada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan. Kemantapan ini pula bergantung pada kecemerlangan kakitangan Kementerian Pelajaran melaksanakan peranan masing-masing. Dengan itu, akan tercapailah hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 (Dipetik dan diubahsuaikan daripada
 “Realiti Semasa Masalah Disiplin Pelajar”
 Oleh Noor Khairiyati Mohd. Ali

 Dewan Masyarakat, April 2005)

Rangka jawapan.


     Petikan membincangkan langkah-langkah/cara-cara/kaedah-kaedah menangani masalah disiplin di negara kita.

     Langkah-langkahnya/Cara-caranya/Kaedah-kaedahnya ialah __________________________. Selain itu, ________________________________. Seterusnya, _______________________________. Di samping itu ________________________________.  Selain itu, _______________________________.

     Kesan masalah itu kepada negara ialah ___________________________________. Selain itu, ___________________________________

     Kesimpulannya, pelbagai pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah disiplin supaya kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera.

Contoh jawapan di sini.

Tuesday, May 3, 2016Terdapat beberapa teknik P&P Bahasa Melayu (Penulisan) yang berkesan berdasarkan pengalaman dan aplikasi oleh guru-guru yang mengajar pelajar lemah dan Galus. Berikut adalah beberapa strategi atau cara mengajar karangan Bahasa Melayu bagi pelajar lemah dan GaLus.

Teknik 1

Edar contoh karangan lengkap kepada murid. Guru baca bersama murid. Murid menyalin perenggan demi perenggan. Semak ejaan/tanda bacaan. Edar karangan yang sama - dalam bentuk isi tempat kosong sebagai latihan.

Teknik 2

Beri gambar tunggal/bersiri. Bina ayat berdasarkan gambar. Berikan kosa kata yang dominan dengan gambar. Murid mula mengarang. Semak karangan dan kesan tanda baca dan ejaan.

Teknik 3

Edar karangan lengkap. Cari perkataan sukar, catat di papan hitam. Guru/murid - sebut/baca/ulang/terangkan makna perkataan tersebut. Guru menyebut - murid mengeja. Perbetulkan ejaan. Ambil isi karangan dalam perenggan 1 sahaja. Tuliskan di papan hitam. Bina ayat daripada isi karangan. Beri penekanan kepada pemerengganan dan tanda baca.

Teknik 4

Salin contoh karangan. Mengambil imlak. Latihan mengarang/banyak salah buat semula. Baca contoh-contoh karangan. Tampal contoh karangan dalam bilik darjah

http://sepanjang-jalan.blogspot.com/2010/01/teknik-mengajar-penulisan-bagi-pelajar.html

Monday, May 2, 2016

WATAK & PERWATAKAN WATAK UTAMA

Badri
1.      Anak sulung kepada Mak Siti, abang kepada Badrul.
2.      Seorang pengawas sekolah
3.      Berperawakan segak, berdedikasi dan berwibawa
4.      Bertanggungjawab - sebagai seorang pengawas sekolah, Badri sedar dia harus menggalas tugas berat dan perlu menunjukkan perilaku yang baik
5.      Berdisiplin - Badri tidak pernah melanggar peraturan sekolah
6.      Menepati masa dan seorang yang sistematik - setiap hari, seawal pukul 6.40 pagi Badri sudah menunggu bas awam untuk pergi ke sekolah.
7.      Setia dalam persahabatan - Badri bersahabat baik dengan Jamil dan banyak membantunya dalam pelajaran.
8.      Berani menghadapi cabaran - Badri tidak gentar apabila berdepan dengan pelajar yang berlagak samseng, suka melanggar peraturan, ditangkap menggunakan telefon bimbit semasa di sekolah.
9.      Rajin mengulang kaji pelajaran - mengajak Siew Mei dan Taufik membentuk kumpulan belajar.
10.   Berpendirian teguh atau berprinsip - tidak mengendahkan usikan rakan-rakannya mengenai hubungannya dengan Nadira dan Siew Mei.

Bahasa Melayu SPM

WATAK SAMPINGAN

Shahrul
1.      Salah seorang rakan Badri, anak orang berada
2.      Berkawan baik dengan Kumar dan Meng Kong
3.      Berlagak dan sombong - Shahrul tidak betah tinggal di rumah teres kerana selama ini dia tinggal di rumah banglo.
4.      Materialistik - Shahrul terlibat dalam kegiatan penjualan telefon bimbit yang dicuri semata-mata untuk memperoleh wang bagi membeli barangan mewah dan berjenama.
5.      Suka berfoya-foya - bercampur gaul dengan budak-budak motor dan melepak di kompleks beli-belah.
6.      Berprasangka buruk - menganggap Badri berlagak menjadi pengawas.
7.      Panas baran - Shahrul mencekak kolar baju Kumar agar Kumar mengikut arahannya untuk menjual telefon bimbit secara ansuran.
8.      Mudah terpikat dengan gadis cantik - berani membawa keluar Nadira menunggang motosikal.
9.      Mementingkan diri sendiri – Shahrul meninggalkan Nadira keseorangan ketika polis cuba menangkap rakan-rakan mat rempitnya.
10.   Memperalat orang lain untuk tujuan jahatnya – Shahrul menyuruh Kumar untuk memasukkan sesuatu ke dalam beg Meng Kong supaya Meng Kong dibuang asrama.
11.   Pendendam – Shahrul meminta Din untuk memukul Badri bagi melepaskan dendamnya terhadap Badri.

Nadira
1.      Seorang pelajar perempuan baru berpindah dari Sekolah Menengah Badrul Shah, Kedah yang mengikut ayahnya bertugas di Kuala Lumpur.
2.      Sahabat Badri dan Shahrul dalam kelas 5 Bestari.
3.      Tidak berpendirian tegas - Nadira mudah dipengaruhi Shahrul untuk mempercayai kes telefon bimbit yang dijumpai di dalam beg Badri.
4.      Mengalami kejutan budaya - setelah berada di Kuala Lumpur dan berkawan dengan Shahrul, Nadira memakai jeans ketat dan baju senteng.
5.      Ego dan sombong - bersikap bena tidak bena akan nasihat Badri agar tidak terpengaruh dengan Shahrul yang suka menghabiskan masa dengan perkara tidak berfaedah.
6.      Tidak mendengar nasihat - Nadira enggan menerima nasihat kakaknya, Nurul Ain yang menegur tentang penampilannya.
7.      Tidak menghormati orang lain – meninggikan suara ketika kakaknya menegur tentang pakaiannya yang agak terdedah dan mencolok mata.
8.      Suka membazirkan masa – sering membazirkan masa dengan bersiar-siar dan melepak di kompleks beli belah bersama-sama Shahrul.

Meng Kong
1.      Anak kepada Encik Tan, pemilik kedai telefon bimbit.
2.      Rakan kepada Shahrul dan Kumar
3.      Tidak jujur - Meng Kong mencuri kad prabayar dan telefon bimbit lalu dijual kepada pelajar di sekolahnya.
4.      Mata duitan atau materialistik - Meng Kong sanggup mencuri telefon bimbit di kedai ayahnya untuk mendapatkan wang sehingga mencecah hampir dua ribu ringgit.
5.      Insaf akan kesalahan yang dilakukan - setelah bapanya mengetahui perbuatan jahatnya melalui rakaman CCTV, dia memohon maaf daripada ayahnya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi.
6.      Patuh dan taat kepada ibu bapa - Meng Kong sanggup tinggal di asrama sekolah sepertimana yang diarahkan oleh bapanya.

Kumar
1.      Rakan kongsi kepada Shahrul dan Meng Kong dalam perniagaan menjual telefon bimbit dan kad prabayar kepada pelajar sekolah.
2.      Menyimbah air ke atas Badri semasa Badri di dalam tandas.
3.      Benci dan marah terhadap Badrul yang menyebabkan telefon bimbitnya dirampas oleh Cikgu Jailani.
4.      Mata duitan atau materialistik – Kumar bersama dua rakan karibnya Shahrul dan Meng Kong terlibat dalam kegiatan penjualan telefon bimbit dan kad prabayar untuk memperoleh wang lebih.
5.      Mudah dipergunakan oleh orang lain – Kumar cuba memfitnah Meng Kong supaya Meng Kong dibuang asrama atas arahan Shahrul.
6.      Insaf akan kesalahan yang dilakukan – Tidak mahu lagi dipergunakan oleh Shahrul. Sedar bahawa dia telah banyak ketinggalan dalam pelajarn.
7.      Berubah menjadi baik setelah beberapa kali diberi sesi kaunseling – mula akrab dengan Badri dan mengulang kaji pelajaran bersama-sama.

Jamil
1.      Kawan baik kepada Badri. Menasihati Badri tentang risiko menjadi pengawas.
2.      Terlibat dalam bisnes menjual telefon bimbit terpakai dan kad prabayar yang dijalankan oleh Shahrul, Meng Kong dan Kumar.
3.      Menjauhkan diri daripada Badri setelah Badri mengetahui kegiatannya.
4.      Kelurganya menghantar Jamil ke Sarawak setelah mendapati dia mempunyai masalah dengan kumpulan Shahrul, Meng Kong dan Kumar.
5.      Insaf akan kesalahan yang dilakukan - berhenti daripada menjual barangan milik
6.      Meng Kong setelah Meng Kong menuduhnya mencuri telefon bimbit.

Cikgu Jailani
1.      Guru Matematik dan guru disiplin sekolah.
2.      Tegas - dia mengambil tindakan tegas kepada pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin.
3.      Adil - mengarahkan supaya para pengawas mengawasi kawasan sekitar sekolah secara bergilir-gilir dalam bentuk berpasukan yang terdiri daripada 3 orang pengawas.
4.      Rasional - menyelidiki kes Badri disiram air ketika berada di dalam tandas dan kes telefon bimbit yang dijumpainya di dalam beg Badri.

5.      Bertolak ansur - meskipun Kumar kerap melakukan kesalahan tetapi setelah Kumar memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapannya, akhirnya cikgu Jailani tidak menggantung persekolahannya.

Friday, April 29, 2016


Karangan BM SPMCatatan:

Ø
Ungkapan menarik boleh terdiri daripada peribahasa, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perumpamaan, maksud peribahasa asing, maksud ayat Al-Quran atau hadis, kata-kata orang-orang cerdik pandai atau ahli falsafah dan juga moto atau slogan.
Ø Fakta Menarik dan Tepat perlu dimasukkan dalam setiap karangan. Fakta menarik akan membantu mengukuhkan sesuatu karangan agar kelihatan seperti betul, tepat dan sahih sumbernya. Fakta tepat diperolehi melalui pembacaan sama ada dalam media cetak mahupun media elektronik
Ø
Penanda Wacana Menarik juga membantu kejelekitan dalam sesebuah karangan sama ada kejelekitan dalam sesuatau perenggan sewaktu mengolah sesuatu isi mahupun kejelekitan antara perenggan, iaitu antara suatu isi dengan isi-isi yang lain.
Ø Huraian Ayat Contoh merupakan ayat yang menghuraikan contoh yang diberi. Sesuatu contoh yang diberikan dalam menghuraikan sesuatu isi haruslah dihuraikan dengan baik. Huraian contoh ini perlu menggunakan ayat-ayat yang ampuh dan dicanai dengan baik


1.
PANDUAN MUDAH UNTUK MENULIS SATU PERENGGAN ISI 7 BINTANG BAGI BAHAGIAN A DAN B.
2.
PENANDA WACANA
Penanda Wacana merupakan perangkai ayat untuk menentukan perkaitan atau kesinambungan antara satu idea dengan satu idea yang lain dalam ayat atau perenngan. Beberapa penanda wacana yang sering digunakan adalah seperti berikut :
·         Selain itu.
·         Akhirnya.
·         Pada umumnya.
·         Keadaan ini.
·         Seterusnya.
·         Keseluruhannya.
·         Namun begitu
·         Jadi.
·         Tegasnya.
·         Akibatnya.
·         Sementara.
·         Dalam nada berbeza.
·         Begitu jua
·         Kalau demikian.
·         Sebaliknya.
·         Walau bagaimanapun.
·         Sejajar dengan itu.
·         Walaupun.
·         Sebelumnya.
·         Meskipun demikian.
·         Kesimpulannya
·         Kini,
·         Oleh hal demikian,
·         Pada amnya,
·         Khususnya,
·         Dengan perkataan lain,
·         Pada keseluruhannya,
·         Ringkasnya,
·         Jelaslah,
·         Tuntasnya,
·         Intihannya,
·         Oleh itu,
·         Selain itu,
Untuk menulis Ayat Topik anda perlu menjawab soalan berikut.
+
Apakah isi yang menepati tugasan, tema atau kehendak soalan?
Untuk menulis Ayat-ayat Huraian anda boleh menggunakan soalan-soalan berikut.
+
Mengapakah isi ini berkaitan dengan tugasan?
+
Bagaimanakah isi ini dapat diaplikasikan?
+
Apakah impak atau kesan jika isi ini dilaksanakan?
+
Siapakah yang terlibat dengan isi ini?
+
Apakah ungkapan menarik yang dapat digunakan untuk menggambar apa-apa situasi yang berlaku semasa isi ini dikembangkan?
+
Apakah faedah yang diperoleh jika isi ini diaplikasikan?
Pilih dan gunakan soalan yang sesuai sahaja. Untuk menulis Ayat Contoh anda boleh menjawab soalan-soalan berikut.
Apakah contoh, pendapat orang ternama atau fakta yang sesuai dengan isi ini?
Apakah kaitan contoh ini dengan isi?
Bagaimanakah contoh, pendapat orang ternama atau fakta ini dapat membantu menguatkan hujah anda bagi isi ini?
Apakah ungkapan menarik yang boleh digunakan untuk ayat contoh?
Peringatan : Elakkan daripada menggunakan kata hubung sebagai penanda wacana.
Adakah contoh atau nama yang digunakan benar dan tepat?
1.
Penanda Wacana Untuk Memulakan
Untuk menulis Ayat Penegas anda boleh menggunakan mana-mana satu soalan berikut.
Ayat Pendahuluan Karangan.
+
Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu…
Apakah perkaitan isi ini dengan tugasan, tema atau kehendak soalan?
+
Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba akal serta minda kita telah….
Apakah impak isi ini kepada tugasan?
Adakah contoh atau nama yang digunakan benar atau tepat?
+
Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020.
+
Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat…
Peringatan.
Semua jawapan mesti ditulis dalam satu perenggan.
+
Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan Negara yang semakin gah di persada dunia kita
Susun jawapan anda mengikut kesesuaian atau keutamaan
Gunakan penanda wacana untuk menjamin kesinambungan ayat-ayat.
Gunakan istilah-istilah baru seperti cakna, culas, luwes, anggun dan sebagainya.