Strategi Khusus Menulis Karangan Bahasa Melayu SPM Bahagian A dan Bahagian B

1. STRATEGI PENULISAN KARANGAN BAHAGIAN A 2. STRATEGI PENULISAN KARANGAN BAHAGIAN B
#
Pelajar perlu memahami dan menjawab tugasan yang diberikan dalam soalan.
# Pelajar perlu memahami dan menjawab tugasan yang diberikan dalam soalan.
#
Karangan Bahagian A yang ditulis mestilah mempunyai 5/6 perenggan iaitu:
# Karangan Bahagian B yang ditulis mestilah mempunyai 8 perenggan iaitu:
+
1 Perenggan Pendahuluan
+
1 Perenggan Pendahuluan
+
3 / 4 Perenggan isi
+
6 Perenggan isi
+ 1 Perenggan Penutup + 1 Perenggan Penutup
#
Perenggan Pendahuluan hendaklah ditulis minimum 50 patah perkataan.
#
Perenggan Pendahuluan hendaklah ditulis minimum 80 patah perkataan.
#
Setiap perenggan isi pula mestilah ditulis minimum 80 patah perkataan. Perenggan isi biasanya terdapat:
#
Setiap perenggan isi pula mestilah ditulis minimum 100 patah perkataan. Perenggan isi biasanya terdapat:
+
Isi utama.
+ Isi utama.
+
Ayat-ayat huraian yang menyokong isi utama.
+
Ayat-ayat huraian yang menyokong isi utama.
+
Ayat contoh.
+ Ayat contoh.
+
Ayat Penegas
+
Ayat Penegas
#
Perenggan Penutup mestilah ditulis secara seimbang dengan panjang perenggan pendahuluan iaitu minimum 70 patah perkataan.
# Perenggan Penutup mestilah ditulis secara seimbang dengan panjang perenggan pendahuluan iaitu minimum 80 patah perkataan.
#
Isi yang ditulis wajib berdasarkan semua isi (bahan ransangan) yang diberikan dalam soalan sama ada tiga atau empat isi.
#
Masukkan ungkapan menarik ke dalam perenggan isi atau penutup. Ungkapan menarik boleh berupa peribahasa, cogan kata, slogan, maksud hadis atau ayat Al-Quran dan kata-kata hikmat oleh orang cerdik pandai atau peribahasa daripada bahasa lain.
# Masukkan ungkapan menarik ke dalam perenggan isi atau penutup. Ungkapan menarik boleh berupa peribahasa, cogan kata, slogan, maksud hadis atau ayat Al-Quran dan kata-kata hikmat oleh orang cerdik pandai atau peribahasa daripada bahasa lain.
#
Tulis karangan ini dalam masa 45 minit.
#
Tulis karangan ini dalam masa 1 jam 30 minit.
#
Boleh menulis melebihi 250 patah perkataan asalkan masa anda menulis tidak melebihi masa 45 minit.
+
10 minit pertama.

Baca kesemua lima soalan yang diberikan dalam bahagian B.
# Tulisan mesti boleh dibaca dengan jelas. #
Pilih satu soalan yang anda yakin boleh menjawab.
#
Buat rangka karangan. Gunakan peta minda.
wab.
+
1 jam 15 minit seterusnya
>> Mula menulis karangan
+
5 minit terakhir
>> Semak ayat dan ejaan.
#
Bilangan patah perkataan mesti melebihi 350 patah perkataan.
#
Ikut format sekiranya karangan berformat
#
Pastikan tulisan anda boleh dibaca dengan jelas.
Strategi Khusus Menulis Karangan Bahasa Melayu SPM Bahagian A dan Bahagian B Strategi Khusus Menulis Karangan Bahasa Melayu SPM Bahagian A dan Bahagian B Reviewed by Jamaliah Malia on 8:21 PM Rating: 5

2 comments:

Powered by Blogger.