Karangan Bahasa Melayu SPM - Strategi membina perenggan 7 bintang


Karangan BM SPMCatatan:

Ø
Ungkapan menarik boleh terdiri daripada peribahasa, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perumpamaan, maksud peribahasa asing, maksud ayat Al-Quran atau hadis, kata-kata orang-orang cerdik pandai atau ahli falsafah dan juga moto atau slogan.
Ø Fakta Menarik dan Tepat perlu dimasukkan dalam setiap karangan. Fakta menarik akan membantu mengukuhkan sesuatu karangan agar kelihatan seperti betul, tepat dan sahih sumbernya. Fakta tepat diperolehi melalui pembacaan sama ada dalam media cetak mahupun media elektronik
Ø
Penanda Wacana Menarik juga membantu kejelekitan dalam sesebuah karangan sama ada kejelekitan dalam sesuatau perenggan sewaktu mengolah sesuatu isi mahupun kejelekitan antara perenggan, iaitu antara suatu isi dengan isi-isi yang lain.
Ø Huraian Ayat Contoh merupakan ayat yang menghuraikan contoh yang diberi. Sesuatu contoh yang diberikan dalam menghuraikan sesuatu isi haruslah dihuraikan dengan baik. Huraian contoh ini perlu menggunakan ayat-ayat yang ampuh dan dicanai dengan baik


1.
PANDUAN MUDAH UNTUK MENULIS SATU PERENGGAN ISI 7 BINTANG BAGI BAHAGIAN A DAN B.
2.
PENANDA WACANA
Penanda Wacana merupakan perangkai ayat untuk menentukan perkaitan atau kesinambungan antara satu idea dengan satu idea yang lain dalam ayat atau perenngan. Beberapa penanda wacana yang sering digunakan adalah seperti berikut :
·         Selain itu.
·         Akhirnya.
·         Pada umumnya.
·         Keadaan ini.
·         Seterusnya.
·         Keseluruhannya.
·         Namun begitu
·         Jadi.
·         Tegasnya.
·         Akibatnya.
·         Sementara.
·         Dalam nada berbeza.
·         Begitu jua
·         Kalau demikian.
·         Sebaliknya.
·         Walau bagaimanapun.
·         Sejajar dengan itu.
·         Walaupun.
·         Sebelumnya.
·         Meskipun demikian.
·         Kesimpulannya
·         Kini,
·         Oleh hal demikian,
·         Pada amnya,
·         Khususnya,
·         Dengan perkataan lain,
·         Pada keseluruhannya,
·         Ringkasnya,
·         Jelaslah,
·         Tuntasnya,
·         Intihannya,
·         Oleh itu,
·         Selain itu,
Untuk menulis Ayat Topik anda perlu menjawab soalan berikut.
+
Apakah isi yang menepati tugasan, tema atau kehendak soalan?
Untuk menulis Ayat-ayat Huraian anda boleh menggunakan soalan-soalan berikut.
+
Mengapakah isi ini berkaitan dengan tugasan?
+
Bagaimanakah isi ini dapat diaplikasikan?
+
Apakah impak atau kesan jika isi ini dilaksanakan?
+
Siapakah yang terlibat dengan isi ini?
+
Apakah ungkapan menarik yang dapat digunakan untuk menggambar apa-apa situasi yang berlaku semasa isi ini dikembangkan?
+
Apakah faedah yang diperoleh jika isi ini diaplikasikan?
Pilih dan gunakan soalan yang sesuai sahaja. Untuk menulis Ayat Contoh anda boleh menjawab soalan-soalan berikut.
Apakah contoh, pendapat orang ternama atau fakta yang sesuai dengan isi ini?
Apakah kaitan contoh ini dengan isi?
Bagaimanakah contoh, pendapat orang ternama atau fakta ini dapat membantu menguatkan hujah anda bagi isi ini?
Apakah ungkapan menarik yang boleh digunakan untuk ayat contoh?
Peringatan : Elakkan daripada menggunakan kata hubung sebagai penanda wacana.
Adakah contoh atau nama yang digunakan benar dan tepat?
1.
Penanda Wacana Untuk Memulakan
Untuk menulis Ayat Penegas anda boleh menggunakan mana-mana satu soalan berikut.
Ayat Pendahuluan Karangan.
+
Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu…
Apakah perkaitan isi ini dengan tugasan, tema atau kehendak soalan?
+
Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba akal serta minda kita telah….
Apakah impak isi ini kepada tugasan?
Adakah contoh atau nama yang digunakan benar atau tepat?
+
Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020.
+
Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat…
Peringatan.
Semua jawapan mesti ditulis dalam satu perenggan.
+
Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan Negara yang semakin gah di persada dunia kita
Susun jawapan anda mengikut kesesuaian atau keutamaan
Gunakan penanda wacana untuk menjamin kesinambungan ayat-ayat.
Gunakan istilah-istilah baru seperti cakna, culas, luwes, anggun dan sebagainya.
Karangan Bahasa Melayu SPM - Strategi membina perenggan 7 bintang Karangan Bahasa Melayu SPM - Strategi membina perenggan 7 bintang Reviewed by Jamaliah Malia on 2:07 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.