Formula tatabahasa untuk memantapkan kemahiran tatabahasa anda - 3


Pembelajaran tatabahasa dalam Bahasa Melayu seperti Golongan Kata, Kata Nama, Kata Ganti, Kata Kerja, Kata Adjektif, Kata Hubung, Kata Seru, Kata Tanya, Kata Perintah, Kata Pangkal Ayat, Kata Bantu, Kata Penguat, Kata Penegas, Kata Nafi, Kata Pemeri, Kata Sendi Nama, Sendi 2, Kata Pembenar, Kata Bilangan, Kata Keterangan, Kata Arah, Pengimbuhan, Pengandaan, Ayat Inti, Ayat Majmuk, Ayat Aktif, Ayat Pasif, Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Perintah, Ayat Seruan, Sinonim, Antonim, Kata Banyak Makna, Penjodoh Bilangan, Tanda Baca, Simpulan Bahasa, Perumpamaan Pepatah dan sebagainya. 


21
ayat pasif = 7  jenis;  1.di....oleh,   2. di,    3.  kena....oleh,    4. kena.., 5. ter…..oleh,   6. ke….an,   7. tiada di oleh(KGND 1,2)
1
Kuih itu dimakan oleh bapa.
/
Ayat pasif bagi KGND   3 dengan imbuhan di......oleh, oleh boleh gugur
2
Kuih itu dimakan bapa.
/
3
Kuih itu dimakan oleh bapa.
/
Ayat pasif menggunakan imbuhan ter .... oleh tidak boleh gugur
4
Kuih itu termakan oleh bapa.
/
5
Kuih itu termakan bapa.
x

6
Kuih itu kena makan oleh bapa.  
/

7
Kuih itu kena makan bapa. 
/

8
Pencuri itu tertangkap polis.
/

9
Pencuri itu kena tangkap polis.
/

10
Dia basah kuyup kerana kehujanan. 
/

11
Saya tertarik dengan keindahan tasik itu.
x

12
Saya tertarik oleh keindahan tasik itu.
/22
angka-huruf   =   ada   - ( Untuk memisahkan angka dan huruf)
1
1950an
x

2
1950-an
/

3
1950 – an
x

4
lima puluhan
/

5
lima puluh an
x
23
lain = di akhir ayat,  1x  ( Hukum DM  -Diterang –   D ( Fokus) Menerang – M (Huraian fokus)
1
masalah-masalah lain
/

2
lain-lain masalah
x

3
perkara-perkara lain
/

4
lain-lain perkara
x

5
hal-hal lain
/


24
akan = tiada imbuhan (Selepas kata adjektif / kata kerja tidak perlu diikuti akan) imbuhan tidak boleh ditulis akan)
1
menyayangi akan anaknya
x

2
sayang akan anaknya
/

3
sayang  anaknya
x

4
merindui ibunya
/

5
rindu akan anaknya
/


Bahasa Melayu SPM

25
saling  = 1x,  ( tidak perlu diikuti kata ganda saling)
1
Daud dan Arif saling kejar-mengejar
x

2
Daud dan Arif saling mengejar
/

3
Daud dan Arif kejar-mengejar
/

4
Perompak dan anggota polis itu saling menembak.
/

5
Perompak dan anggota polis itu tembak-menembak.
/


26
kata ganda bagi imbuhan pinjaman    = 2x (juruterbang digabungkan)
1
juru-juruterbang
x

2
juruterbang-juruterbang
/

3
olahragawan-olahragawan
/

4
olah-olahragawan
x

5
seniman-seniman
/
27
kata ganda bagi kata nama = 2x kata pertama
1
guru-guru besar
/
= banyak guru besar
2
guru besar-guru besar
x

3
guru besar-besar
/
= banyak guru yang besar
4
alat-alat tulis
x

5
alat tulis-alat tulis
/


28
kata penguat bebas  = ( Hadir sama ada hadapan atau akhir  k. adjetif )
1
sangat cantik
/

2
cantik sangat
/

3
amat kejam     
/

4
kejam amat     
/

5
bijak sungguh
/


29
sekali = tidak perlu ter dan paling
1
KLCC tertinggi sekali.
x

2
KLCC tertinggi.
/

3
KLCC tinggi sekali.
/

4
KLCC paling tinggi sekali.
x

5
KLCC tinggi sekali.
/


30
ku/ kau = 1 perkataan, kau tidak boleh di akhir, tidak boleh ada  kah,  tiada imbuhan, perlu lengkap di permulaan ayat yang membawa tugas sebagai subjek.
1
Buku itu telah kuambil.
/

2
Buku itu telah kumengambil.
x

3
Ke mana kaupergi tadi? 
/

4
Itu adikkau?
x

5
Kausakitkah?
x

6
Kau patut menziarahi pesakit tersebut.
x

7
Engkau patut menziarahi pesakit tersebut.
/

8
Ku telah membeli “Kamus Pelajar.”
x

9
Aku telah membeli “Kamus Pelajar.”
/Contoh soalan tatabahasa
Formula tatabahasa untuk memantapkan kemahiran tatabahasa anda - 3 Formula tatabahasa untuk memantapkan kemahiran tatabahasa anda - 3 Reviewed by Jamaliah Malia on 12:14 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.